آتش به اختیار همان بند «م» وصیت‌نامه امام خمینی (ره) و منطبق بر قانون اساسی است

آتش به اختیار همان بند «م» وصیت‌نامه امام خمینی (ره) و منطبق بر قانون اساسی است
موضع آتش به اختیار همان بند «م» وصیت‌نامه امام خمینی (ره) است که تاکنون در پاسخ به جوانانی که می‌گفتند می‌خواهیم آن را اجرا کنیم گفته می‌شد شرایط مصداق آن نیست.

آتش به اختیار همان بند «م» وصیت‌نامه امام خمینی (ره) و منطبق بر قانون اساسی است

موضع آتش به اختیار همان بند «م» وصیت‌نامه امام خمینی (ره) است که تاکنون در پاسخ به جوانانی که می‌گفتند می‌خواهیم آن را اجرا کنیم گفته می‌شد شرایط مصداق آن نیست.
آتش به اختیار همان بند «م» وصیت‌نامه امام خمینی (ره) و منطبق بر قانون اساسی است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *