آخرین وضعیت ادغام موسسه ثامن

آخرین وضعیت ادغام موسسه ثامن
ایلنا نوشت:رییس کل بانک مرکزی از حذف دلار از معاملات جاری این بانک و نظام بانکی کشور خبر داد.

آخرین وضعیت ادغام موسسه ثامن

ایلنا نوشت:رییس کل بانک مرکزی از حذف دلار از معاملات جاری این بانک و نظام بانکی کشور خبر داد.
آخرین وضعیت ادغام موسسه ثامن