آرزوی علی نصیریان که با درگذشت داود رشیدی هیچ‌گاه محقق نمی‌شود

آرزوی علی نصیریان که با درگذشت داود رشیدی هیچ‌گاه محقق نمی‌شود
علی نصیریان چندی پیش با حضور در برنامه «خندوانه» از آرزوی ساخته شده فیلمی با حضور داود رشیدی صحبت کرد که حالا این آرزو با درگذشت زنده‌یاد رشیدی هیچ‌گاه محقق نمی‌شود.

آرزوی علی نصیریان که با درگذشت داود رشیدی هیچ‌گاه محقق نمی‌شود

علی نصیریان چندی پیش با حضور در برنامه «خندوانه» از آرزوی ساخته شده فیلمی با حضور داود رشیدی صحبت کرد که حالا این آرزو با درگذشت زنده‌یاد رشیدی هیچ‌گاه محقق نمی‌شود.
آرزوی علی نصیریان که با درگذشت داود رشیدی هیچ‌گاه محقق نمی‌شود

سپهر نیوز