آسمان صاف در اغلب مناطق کشور/ دمای تهران دوشنبه به صفر می‌رسد

آسمان صاف در اغلب مناطق کشور/ دمای تهران دوشنبه به صفر می‌رسد
آسمان تهران فردا صاف همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران ۱۱ و یک درجه خواهد بود و روز دوشنبه کمینه دما در تهران به صفر درجه می‌رسد.‌

آسمان صاف در اغلب مناطق کشور/ دمای تهران دوشنبه به صفر می‌رسد

آسمان تهران فردا صاف همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران ۱۱ و یک درجه خواهد بود و روز دوشنبه کمینه دما در تهران به صفر درجه می‌رسد.‌
آسمان صاف در اغلب مناطق کشور/ دمای تهران دوشنبه به صفر می‌رسد