آغاز ال‌کلاسیکوی 256/ بارسلونا صفر – رئال‌مادرید صفر؛ تا پایان دقیقه 40

آغاز ال‌کلاسیکوی 256/ بارسلونا صفر – رئال‌مادرید صفر؛ تا پایان دقیقه 40
دیدار حساس تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید در ورزشگاه نیوکمپ آغاز شد.

آغاز ال‌کلاسیکوی 256/ بارسلونا صفر – رئال‌مادرید صفر؛ تا پایان دقیقه 40

دیدار حساس تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال مادرید در ورزشگاه نیوکمپ آغاز شد.
آغاز ال‌کلاسیکوی 256/ بارسلونا صفر – رئال‌مادرید صفر؛ تا پایان دقیقه 40