آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته از امروز

آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته از امروز
مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 97 از امروز پنجشنبه 16 آذرماه 96 آغاز و همزمان دفترچه ثبت‌نام نیز در سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود.

آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته از امروز

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 97 از امروز پنجشنبه 16 آذرماه 96 آغاز و همزمان دفترچه ثبت‌نام نیز در سایت سازمان سنجش منتشر می‌شود.
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته از امروز