آغاز ثبت‌نام رشته‌های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد

آغاز ثبت‌نام رشته‌های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد
ثبت نام رشته‌های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته نیمسال اول ۹۶-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.

آغاز ثبت‌نام رشته‌های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد

ثبت نام رشته‌های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته نیمسال اول ۹۶-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد.
آغاز ثبت‌نام رشته‌های بدون آزمون کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد