آغاز رایزنی برجامی ظریف با موگرینی و وزرای خارجه سه کشور اروپایی در بروکسل

آغاز رایزنی برجامی ظریف با موگرینی و وزرای خارجه سه کشور اروپایی در بروکسل
ظریف به همراه گابریل، جانسون و لودریان همتایان آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی و با حضور فدریکا موگرینی در بروکسل درباره آخرین تحولات مرتبط با اجرای برجام بر سر یک میز به گفت‌وگو نشست.

آغاز رایزنی برجامی ظریف با موگرینی و وزرای خارجه سه کشور اروپایی در بروکسل

ظریف به همراه گابریل، جانسون و لودریان همتایان آلمانی، بریتانیایی و فرانسوی و با حضور فدریکا موگرینی در بروکسل درباره آخرین تحولات مرتبط با اجرای برجام بر سر یک میز به گفت‌وگو نشست.
آغاز رایزنی برجامی ظریف با موگرینی و وزرای خارجه سه کشور اروپایی در بروکسل