آغاز سیزدهمین دوره مسابقات المپیادورزشی والیبال کارکنان تامین اجتماعی

آغاز سیزدهمین دوره مسابقات المپیادورزشی والیبال کارکنان تامین اجتماعی
مراسم افتتاحیه سیزدهمین دوره مسابقات المپیادورزشی والیبال آقایان شاغل در سازمان تامین اجتماعی صبح امروز در مجتمع رفاهی بانک رفاه شهرستان بابلسر برگزارشد.

آغاز سیزدهمین دوره مسابقات المپیادورزشی والیبال کارکنان تامین اجتماعی

مراسم افتتاحیه سیزدهمین دوره مسابقات المپیادورزشی والیبال آقایان شاغل در سازمان تامین اجتماعی صبح امروز در مجتمع رفاهی بانک رفاه شهرستان بابلسر برگزارشد.
آغاز سیزدهمین دوره مسابقات المپیادورزشی والیبال کارکنان تامین اجتماعی