آقای اسلامیان! به کدام مدیر وعده اتاق بازرگانی دادید؟/ درود به شرف دایی و کریمی

آقای اسلامیان! به کدام مدیر وعده اتاق بازرگانی دادید؟/ درود به شرف دایی و کریمی
عضو سابق هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در جریان انتخابات هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، ای‌کاش اسلامیان در دام رفیق اصفهانی‌اش نمی‌افتاد.

آقای اسلامیان! به کدام مدیر وعده اتاق بازرگانی دادید؟/ درود به شرف دایی و کریمی

عضو سابق هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در جریان انتخابات هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، ای‌کاش اسلامیان در دام رفیق اصفهانی‌اش نمی‌افتاد.
آقای اسلامیان! به کدام مدیر وعده اتاق بازرگانی دادید؟/ درود به شرف دایی و کریمی