آل‌نعمه سرمربی نفت تهران شد!/ بیت‌سعید بالاخره گل زد

آل‌نعمه سرمربی نفت تهران شد!/ بیت‌سعید بالاخره گل زد
نفت تهران بدون مربی و پزشک وارد زمین شد تا در نبود سرمربی، احمد آل‌نعمه هدایت تیم را بر عهده بگیرد.

آل‌نعمه سرمربی نفت تهران شد!/ بیت‌سعید بالاخره گل زد

نفت تهران بدون مربی و پزشک وارد زمین شد تا در نبود سرمربی، احمد آل‌نعمه هدایت تیم را بر عهده بگیرد.
آل‌نعمه سرمربی نفت تهران شد!/ بیت‌سعید بالاخره گل زد