آمادگی شبانه‌روزی مرزهای مهران، شلمچه و چزابه برای تردد زائران اربعین/ مرز خسروی در ساعاتی از شبانه‌روز بسته می‌ماند

آمادگی شبانه‌روزی مرزهای مهران، شلمچه و چزابه برای تردد زائران اربعین/ مرز خسروی در ساعاتی از شبانه‌روز بسته می‌ماند
فرمانده مرزبانی ناجا گفت: مرزهای مهران، شلمچه و چزابه به‌صورت شبانه‌روز آماده پذیرش زائران اربعین هستند .

آمادگی شبانه‌روزی مرزهای مهران، شلمچه و چزابه برای تردد زائران اربعین/ مرز خسروی در ساعاتی از شبانه‌روز بسته می‌ماند

فرمانده مرزبانی ناجا گفت: مرزهای مهران، شلمچه و چزابه به‌صورت شبانه‌روز آماده پذیرش زائران اربعین هستند .
آمادگی شبانه‌روزی مرزهای مهران، شلمچه و چزابه برای تردد زائران اربعین/ مرز خسروی در ساعاتی از شبانه‌روز بسته می‌ماند