آمادگی صددرصدی اورژانس در پایتخت/ هیچ خسارتی از زلزله بامداد ملارد گزارش نشده است

آمادگی صددرصدی اورژانس در پایتخت/ هیچ خسارتی از زلزله بامداد ملارد گزارش نشده است
سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به آماده‌باش صددرصدی نیروهای اورژانس در پایتخت، گفت: خوشبختانه از زلزله بامداد ملارد هیچ خسارتی گزارش نشده است.

آمادگی صددرصدی اورژانس در پایتخت/ هیچ خسارتی از زلزله بامداد ملارد گزارش نشده است

سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به آماده‌باش صددرصدی نیروهای اورژانس در پایتخت، گفت: خوشبختانه از زلزله بامداد ملارد هیچ خسارتی گزارش نشده است.
آمادگی صددرصدی اورژانس در پایتخت/ هیچ خسارتی از زلزله بامداد ملارد گزارش نشده است