آمریکایی‌ها در منطقه دست به یک اقدام انتحاری زده‌اند/ انتفاضه چهارم در راه است

آمریکایی‌ها در منطقه دست به یک اقدام انتحاری زده‌اند/ انتفاضه چهارم در راه است
کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا گفت: آمریکایی‌ها با انتقال سفارتخانه خود از تل‌آویو به قدس دست به یک اقدام انتحاری در منطقه زده‌اند.

آمریکایی‌ها در منطقه دست به یک اقدام انتحاری زده‌اند/ انتفاضه چهارم در راه است

کارشناس مسائل سیاسی و غرب آسیا گفت: آمریکایی‌ها با انتقال سفارتخانه خود از تل‌آویو به قدس دست به یک اقدام انتحاری در منطقه زده‌اند.
آمریکایی‌ها در منطقه دست به یک اقدام انتحاری زده‌اند/ انتفاضه چهارم در راه است