آمریکا از عربستان خواست به محاصره یمن پایان دهد

آمریکا از عربستان خواست به محاصره یمن پایان دهد
رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به اوضاع نابسامان انسانی در یمن از عربستان سعودی خواست به محاصره این کشور پایان دهد.

آمریکا از عربستان خواست به محاصره یمن پایان دهد

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به اوضاع نابسامان انسانی در یمن از عربستان سعودی خواست به محاصره این کشور پایان دهد.
آمریکا از عربستان خواست به محاصره یمن پایان دهد