آمریکا در اشغال فلسطین شریک است

آمریکا در اشغال فلسطین شریک است
رهبر جنبش انصارالله یمن با بیان اینکه آمریکا در اشغالگری رژیم صهیونیستی شریک است، از یمنی‌ها خواست برای اعتراض به خیابان بیایند.

آمریکا در اشغال فلسطین شریک است

رهبر جنبش انصارالله یمن با بیان اینکه آمریکا در اشغالگری رژیم صهیونیستی شریک است، از یمنی‌ها خواست برای اعتراض به خیابان بیایند.
آمریکا در اشغال فلسطین شریک است