آمریکا هیچ احترامی برای حقوق مشروع فلسطینی‌ها قائل نیست/واشنگتن مانع تلاش‌های بین‌المللی برای حل مسئله فلسطین

آمریکا هیچ احترامی برای حقوق مشروع فلسطینی‌ها قائل نیست/واشنگتن مانع تلاش‌های بین‌المللی برای حل مسئله فلسطین
نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه آمریکا هیچ احترامی برای حقوق مشروع فلسطینی‌ها از جمله حق تعیین سرنوشت قائل نیست، این کشور را مانع تلاش‌های بین‌المللی در جهت یافتن راه حلی برای مسئله فلسطین خواند.

آمریکا هیچ احترامی برای حقوق مشروع فلسطینی‌ها قائل نیست/واشنگتن مانع تلاش‌های بین‌المللی برای حل مسئله فلسطین

نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه آمریکا هیچ احترامی برای حقوق مشروع فلسطینی‌ها از جمله حق تعیین سرنوشت قائل نیست، این کشور را مانع تلاش‌های بین‌المللی در جهت یافتن راه حلی برای مسئله فلسطین خواند.
آمریکا هیچ احترامی برای حقوق مشروع فلسطینی‌ها قائل نیست/واشنگتن مانع تلاش‌های بین‌المللی برای حل مسئله فلسطین