آنکارا سفرای ایران و روسیه را برای گفت‌وگو در خصوص عملیات عفرین احضار کرد

آنکارا سفرای ایران و روسیه را برای گفت‌وگو در خصوص عملیات عفرین احضار کرد
شبکه الجزیره قطر خبر داد که ترکیه سفرای ایران و روسیه را برای گفت‌وگو و مشورت در خصوص عملیات ترکیه موسوم به «شاخه زیتون» در سوریه احضار کرده است.

آنکارا سفرای ایران و روسیه را برای گفت‌وگو در خصوص عملیات عفرین احضار کرد

شبکه الجزیره قطر خبر داد که ترکیه سفرای ایران و روسیه را برای گفت‌وگو و مشورت در خصوص عملیات ترکیه موسوم به «شاخه زیتون» در سوریه احضار کرده است.
آنکارا سفرای ایران و روسیه را برای گفت‌وگو در خصوص عملیات عفرین احضار کرد