آیا دوران معیار قرار دادن شاخص GDP به سر آمده است؟

آیا دوران معیار قرار دادن شاخص GDP به سر آمده است؟
اقتصادنیوز نوشت: تولید ناخالص داخلی (GDP) رایج‌ترین مقیاس برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی است؛ اما امروزه با رشد تکنولوژی اعتبار این شاخص بیش از پیش زیر سوال رفته است.

آیا دوران معیار قرار دادن شاخص GDP به سر آمده است؟

اقتصادنیوز نوشت: تولید ناخالص داخلی (GDP) رایج‌ترین مقیاس برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی است؛ اما امروزه با رشد تکنولوژی اعتبار این شاخص بیش از پیش زیر سوال رفته است.
آیا دوران معیار قرار دادن شاخص GDP به سر آمده است؟

خبرهای داغ