آیا شاخص الودگی هوای امروز تهران به 180 رسیده بود؟

آیا شاخص الودگی هوای امروز تهران به 180 رسیده بود؟
تسنیم نوشت: معاون پایش و نظارت اداره‌کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه کیفیت هوای تهران امروز دوشنبه در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت، توضیحاتی را درباره شرایط بحران و تعطیلی ادارات بابت افزایش آلودگی هوا ارایه کرد.

آیا شاخص الودگی هوای امروز تهران به 180 رسیده بود؟

تسنیم نوشت: معاون پایش و نظارت اداره‌کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه کیفیت هوای تهران امروز دوشنبه در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت، توضیحاتی را درباره شرایط بحران و تعطیلی ادارات بابت افزایش آلودگی هوا ارایه کرد.
آیا شاخص الودگی هوای امروز تهران به 180 رسیده بود؟