ابتلای ۵ میلیون ایرانی به دیابت/بی‌اطلاعی نیمی از بیماران

ابتلای ۵ میلیون ایرانی به دیابت/بی‌اطلاعی نیمی از بیماران
متخصص غدد گفت: براساس مطالعات مختلف در حال حاضر حدود 4.5 تا 5 میلیون نفر در کشورمان مبتلا به دیابت هستند که نیمی از آن‌ها از بیماری‌ خود بی‌اطلاع هستند.

ابتلای ۵ میلیون ایرانی به دیابت/بی‌اطلاعی نیمی از بیماران

متخصص غدد گفت: براساس مطالعات مختلف در حال حاضر حدود 4.5 تا 5 میلیون نفر در کشورمان مبتلا به دیابت هستند که نیمی از آن‌ها از بیماری‌ خود بی‌اطلاع هستند.
ابتلای ۵ میلیون ایرانی به دیابت/بی‌اطلاعی نیمی از بیماران