ابراز نگرانی شدید آمریکا از بازداشت کارمند سرکنسولگری در استانبول

ابراز نگرانی شدید آمریکا از بازداشت کارمند سرکنسولگری در استانبول
آمریکا از بازداشت کارمند سرکنسولگری‌اش در استانبول به جرم جاسوسی، شدیدا ابراز نگرانی کرد.

ابراز نگرانی شدید آمریکا از بازداشت کارمند سرکنسولگری در استانبول

آمریکا از بازداشت کارمند سرکنسولگری‌اش در استانبول به جرم جاسوسی، شدیدا ابراز نگرانی کرد.
ابراز نگرانی شدید آمریکا از بازداشت کارمند سرکنسولگری در استانبول