اتحاد چین-روسیه-ایران در سوریه چالش جدید اوباما در خاورمیانه

اتحاد چین-روسیه-ایران در سوریه چالش جدید اوباما در خاورمیانه
یک پایگاه خبری آمریکایی در گزارشی تأکید کرد، «اتحاد چین، ایران و روسیه در سوریه و در حمایت از “بشار اسد” به درد سری جدید برای دولت آمریکا تبدیل شده است».

اتحاد چین-روسیه-ایران در سوریه چالش جدید اوباما در خاورمیانه

یک پایگاه خبری آمریکایی در گزارشی تأکید کرد، «اتحاد چین، ایران و روسیه در سوریه و در حمایت از “بشار اسد” به درد سری جدید برای دولت آمریکا تبدیل شده است».
اتحاد چین-روسیه-ایران در سوریه چالش جدید اوباما در خاورمیانه

دانلود نرم افزار