اتمام فیلمبرداری «شاه کش»

اتمام فیلمبرداری «شاه کش»
فیلمبرداری فیلم سینمایی «شاه کش» به نویسندگی و کارگردانی وحید امیرخانی و تهیه کنندگی عباس نادران که از اویل آبان کلید خورده بود در ارتفاعات کوهستانی تهران به اتمام رسید.

اتمام فیلمبرداری «شاه کش»

فیلمبرداری فیلم سینمایی «شاه کش» به نویسندگی و کارگردانی وحید امیرخانی و تهیه کنندگی عباس نادران که از اویل آبان کلید خورده بود در ارتفاعات کوهستانی تهران به اتمام رسید.
اتمام فیلمبرداری «شاه کش»