اتمام پیرایش و ساماندهی جداره خیابان انقلاب تا پایان سال/احداث ۱۲ کافه کتاب/احیا خانه قجری

اتمام پیرایش و ساماندهی جداره خیابان انقلاب تا پایان سال/احداث ۱۲ کافه کتاب/احیا خانه قجری
معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه تا پایان سال کار پیرایش و ساماندهی به اتمام می‌رسد گفت: این کار از چهارراه ولیعصر تا میدان فردوسی آغاز شده و 200 پلاک در این کار داریم.

اتمام پیرایش و ساماندهی جداره خیابان انقلاب تا پایان سال/احداث ۱۲ کافه کتاب/احیا خانه قجری

معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به اینکه تا پایان سال کار پیرایش و ساماندهی به اتمام می‌رسد گفت: این کار از چهارراه ولیعصر تا میدان فردوسی آغاز شده و 200 پلاک در این کار داریم.
اتمام پیرایش و ساماندهی جداره خیابان انقلاب تا پایان سال/احداث ۱۲ کافه کتاب/احیا خانه قجری