اتهام‌زنی‌ جدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ایران

اتهام‌زنی‌ جدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ایران
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اتهام‌زنی‌هایی مدعی شد ایران به برخی گروه‌ها در نوار غزه راکت و خمپاره می‌دهد و دنبال تخریب نوار غزه است.

اتهام‌زنی‌ جدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ایران

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اتهام‌زنی‌هایی مدعی شد ایران به برخی گروه‌ها در نوار غزه راکت و خمپاره می‌دهد و دنبال تخریب نوار غزه است.
اتهام‌زنی‌ جدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ایران