اجرای برنامه کاهش «فقر خوراکی» در کشور/ افت 60 درصدی شاخص گرسنگی طی ۶سال

اجرای برنامه کاهش «فقر خوراکی» در کشور/ افت 60 درصدی شاخص گرسنگی طی ۶سال
مدیرکل دفتر حمایتی وزارت رفاه گفت: برنامه‌ایی در قالب کاهش سوءتغذیه، لاغری کودکان، کوتاه‌قدی و مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در وزارت رفاه دنبال می‌شود.

اجرای برنامه کاهش «فقر خوراکی» در کشور/ افت 60 درصدی شاخص گرسنگی طی ۶سال

مدیرکل دفتر حمایتی وزارت رفاه گفت: برنامه‌ایی در قالب کاهش سوءتغذیه، لاغری کودکان، کوتاه‌قدی و مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در وزارت رفاه دنبال می‌شود.
اجرای برنامه کاهش «فقر خوراکی» در کشور/ افت 60 درصدی شاخص گرسنگی طی ۶سال