احتمالاً نخست‌وزیر انگلیس می‌شوم

احتمالاً نخست‌وزیر انگلیس می‌شوم
رهبر حزب کارگر انگلیس در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است این احتمال را می‌دهد تا ۱۲ ماه آینده انتخابات زودتر از موعد دیگری در این کشور برگزار شود و وی با پیروزی حزبش، نخست‌وزیر آینده انگلیس شود.

احتمالاً نخست‌وزیر انگلیس می‌شوم

رهبر حزب کارگر انگلیس در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است این احتمال را می‌دهد تا ۱۲ ماه آینده انتخابات زودتر از موعد دیگری در این کشور برگزار شود و وی با پیروزی حزبش، نخست‌وزیر آینده انگلیس شود.
احتمالاً نخست‌وزیر انگلیس می‌شوم