احداث پردیس فرهنگی هنری «روایت فتح» در آینده نزدیک/ تکذیب انحلال انجمن سینمای دفاع مقدس/ رفتار عده‌ای مانند «کاهنان معبد آمون» است

احداث پردیس فرهنگی هنری «روایت فتح» در آینده نزدیک/ تکذیب انحلال انجمن سینمای دفاع مقدس/ رفتار عده‌ای مانند «کاهنان معبد آمون» است
مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح، از احداث تخصصی‌ترین پردیس فرهنگی هنری کشور در حوالی میدان فردوسی طی ماه‌های آتی خبر داد و گفت: این پردیس با نام «روایت فتح» شامل ۸ سالن سینما و ۲ سالن تخصصی تئاتر و یک سالن اجتماعات ۵۰۰۰ نفری است.

احداث پردیس فرهنگی هنری «روایت فتح» در آینده نزدیک/ تکذیب انحلال انجمن سینمای دفاع مقدس/ رفتار عده‌ای مانند «کاهنان معبد آمون» است

مدیرعامل بنیاد فرهنگی روایت فتح، از احداث تخصصی‌ترین پردیس فرهنگی هنری کشور در حوالی میدان فردوسی طی ماه‌های آتی خبر داد و گفت: این پردیس با نام «روایت فتح» شامل ۸ سالن سینما و ۲ سالن تخصصی تئاتر و یک سالن اجتماعات ۵۰۰۰ نفری است.
احداث پردیس فرهنگی هنری «روایت فتح» در آینده نزدیک/ تکذیب انحلال انجمن سینمای دفاع مقدس/ رفتار عده‌ای مانند «کاهنان معبد آمون» است