احکام صادر شده برای بانک‌های متخلف هنوز اجرایی نشده است/ رای هیات انتظامی قطعی است

احکام صادر شده برای بانک‌های متخلف هنوز اجرایی نشده است/ رای هیات انتظامی قطعی است
یک مقام آگاه با اشاره به رای قعطی هیات انتظامی بانک‌ها برای بانک‌های متخلف، گفت: رای و حکم هیات انتظامی بانک‌ها قطعی و لازم‌الاجراست و به محض نهایی شدن باید اجرا شود.

احکام صادر شده برای بانک‌های متخلف هنوز اجرایی نشده است/ رای هیات انتظامی قطعی است

یک مقام آگاه با اشاره به رای قعطی هیات انتظامی بانک‌ها برای بانک‌های متخلف، گفت: رای و حکم هیات انتظامی بانک‌ها قطعی و لازم‌الاجراست و به محض نهایی شدن باید اجرا شود.
احکام صادر شده برای بانک‌های متخلف هنوز اجرایی نشده است/ رای هیات انتظامی قطعی است