اختصاص20میلیارد ریال برای اجرای کشت گیاهان دارویی در چهارمحال وبختیاری

اختصاص20میلیارد ریال برای اجرای کشت گیاهان دارویی در چهارمحال وبختیاری
ایرنا نوشت ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از اختصاص 20میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح کشت گیاهان دارویی و جنگل کاری اقتصادی در این استان خبر داد.

اختصاص20میلیارد ریال برای اجرای کشت گیاهان دارویی در چهارمحال وبختیاری

ایرنا نوشت ، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از اختصاص 20میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح کشت گیاهان دارویی و جنگل کاری اقتصادی در این استان خبر داد.
اختصاص20میلیارد ریال برای اجرای کشت گیاهان دارویی در چهارمحال وبختیاری

مجله اینترنتی