اختلاف پرسپولیس و استقلال با صداوسیما تشدید شد

اختلاف پرسپولیس و استقلال با صداوسیما تشدید شد
جلسه سه جانبه مسئولان تلویزیون، مسئولان فوتبال و برخی از نمایندگان مجلس بر سر حق پخش فعلا به نتایج مثبتی نرسیده است.

اختلاف پرسپولیس و استقلال با صداوسیما تشدید شد

جلسه سه جانبه مسئولان تلویزیون، مسئولان فوتبال و برخی از نمایندگان مجلس بر سر حق پخش فعلا به نتایج مثبتی نرسیده است.
اختلاف پرسپولیس و استقلال با صداوسیما تشدید شد