ادامه اعتراض‌های غزه به روایت تصویر؛ از ماشین عروس تا پرچم اسرائیل زیر سُم چهارپا

ادامه اعتراض‌های غزه به روایت تصویر؛ از ماشین عروس تا پرچم اسرائیل زیر سُم چهارپا
اعتراض‌های اهالی ساکن نوار غزه به شناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی توسط آمریکا همچنان با شعارهایی مانند «مرگ بر اسرائیل؛ ترامپ سرنگون باد» ادامه دارد.

ادامه اعتراض‌های غزه به روایت تصویر؛ از ماشین عروس تا پرچم اسرائیل زیر سُم چهارپا

اعتراض‌های اهالی ساکن نوار غزه به شناسایی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی توسط آمریکا همچنان با شعارهایی مانند «مرگ بر اسرائیل؛ ترامپ سرنگون باد» ادامه دارد.
ادامه اعتراض‌های غزه به روایت تصویر؛ از ماشین عروس تا پرچم اسرائیل زیر سُم چهارپا