ادامه بارش‌ در برخی شهرها و کاهش دما در نیمه شمالی کشور/ وزش باد در تهران

ادامه بارش‌ در برخی شهرها و کاهش دما در نیمه شمالی کشور/ وزش باد در تهران
از امروز ‌تا روز چهارشنبه، شاهد کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور خواهیم بود و بارش در ارتفاعات زاگرس و‌ البرز به صورت برف خواهد بود.

ادامه بارش‌ در برخی شهرها و کاهش دما در نیمه شمالی کشور/ وزش باد در تهران

از امروز ‌تا روز چهارشنبه، شاهد کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور خواهیم بود و بارش در ارتفاعات زاگرس و‌ البرز به صورت برف خواهد بود.
ادامه بارش‌ در برخی شهرها و کاهش دما در نیمه شمالی کشور/ وزش باد در تهران