ادامه بحران در تراشه‌های آسیب‌پذیر اینتل

ادامه بحران در تراشه‌های آسیب‌پذیر اینتل
اینتل در تازه‌ترین اطلاعیه خود تاکید کرد وصله امنیتی برای رفع باگ، منجر به کاهش عملکرد تراشه‌های معیوب این کمپانی نمی‌شود.

ادامه بحران در تراشه‌های آسیب‌پذیر اینتل

اینتل در تازه‌ترین اطلاعیه خود تاکید کرد وصله امنیتی برای رفع باگ، منجر به کاهش عملکرد تراشه‌های معیوب این کمپانی نمی‌شود.
ادامه بحران در تراشه‌های آسیب‌پذیر اینتل