ادامه روند صعودی نرخ دلار و رشد اندک سکه /دلار ۳۹۴۸ تومان+ جدول

ادامه روند صعودی نرخ دلار و رشد اندک سکه /دلار ۳۹۴۸ تومان+ جدول
در بازار تهران سکه طرح جدید با هزار تومان افزایش یک میلیون و 255 هزار تومان و نرخ دلار با رشد 11 تومانی 3948 تومان به فروش رسید.

ادامه روند صعودی نرخ دلار و رشد اندک سکه /دلار ۳۹۴۸ تومان+ جدول

در بازار تهران سکه طرح جدید با هزار تومان افزایش یک میلیون و 255 هزار تومان و نرخ دلار با رشد 11 تومانی 3948 تومان به فروش رسید.
ادامه روند صعودی نرخ دلار و رشد اندک سکه /دلار ۳۹۴۸ تومان+ جدول