ادعای اردوی کم هزینه پرسپولیس در دبی و ماجرای ۱۹۸ هزار درهم چیست؟!

ادعای اردوی کم هزینه پرسپولیس در دبی و ماجرای ۱۹۸ هزار درهم چیست؟!
مدیران باشگاه پرسپولیس مدعی شده‌اند که اردوی این تیم در امارات هزینه چندانی نداشته اما این ادعا با مدارکی که وجود دارد کاملا در تضاد است.

ادعای اردوی کم هزینه پرسپولیس در دبی و ماجرای ۱۹۸ هزار درهم چیست؟!

مدیران باشگاه پرسپولیس مدعی شده‌اند که اردوی این تیم در امارات هزینه چندانی نداشته اما این ادعا با مدارکی که وجود دارد کاملا در تضاد است.
ادعای اردوی کم هزینه پرسپولیس در دبی و ماجرای ۱۹۸ هزار درهم چیست؟!