ارتش اسرائیل دستورالعمل جدیدی برای مقابله با عملیات استشهادی ابلاغ کرد

ارتش اسرائیل دستورالعمل جدیدی برای مقابله با عملیات استشهادی ابلاغ کرد
ارتش رژیم صهیونیستی دستورات جدیدی برای مقابله با عملیات‌های استشهادی احتمالی در فلسطین اشغالی ابلاغ کرد.

ارتش اسرائیل دستورالعمل جدیدی برای مقابله با عملیات استشهادی ابلاغ کرد

ارتش رژیم صهیونیستی دستورات جدیدی برای مقابله با عملیات‌های استشهادی احتمالی در فلسطین اشغالی ابلاغ کرد.
ارتش اسرائیل دستورالعمل جدیدی برای مقابله با عملیات استشهادی ابلاغ کرد