ارتش سوریه تونل 300 متری تروریست‌ها را منهدم کرد

ارتش سوریه تونل 300 متری تروریست‌ها را منهدم کرد
ارتش و نیروهای ویژه سوریه موفق شدند در ریف دمشق، تونلی به طول 300 متر و عمق 9 متر را که درآن تروریست‌ها پنهان شده بودند، منهدم کنند.

ارتش سوریه تونل 300 متری تروریست‌ها را منهدم کرد

ارتش و نیروهای ویژه سوریه موفق شدند در ریف دمشق، تونلی به طول 300 متر و عمق 9 متر را که درآن تروریست‌ها پنهان شده بودند، منهدم کنند.
ارتش سوریه تونل 300 متری تروریست‌ها را منهدم کرد