ارتش سوریه وارد شهر «المیادین» شد

ارتش سوریه وارد شهر «المیادین» شد
نیروهای ارتش و مقاومت سوریه با عقب راندن تروریست‌های داعش وارد شهر «المیادین» در شرق سوریه شدند.

ارتش سوریه وارد شهر «المیادین» شد

نیروهای ارتش و مقاومت سوریه با عقب راندن تروریست‌های داعش وارد شهر «المیادین» در شرق سوریه شدند.
ارتش سوریه وارد شهر «المیادین» شد