ارتش سوریه 2 روستا را در استان ادلب آزاد کرد

ارتش سوریه 2 روستا را در استان ادلب آزاد کرد
ارتش سوریه به کمک نیروهای متحد خود دو روستا را در ریف شرقی استان ادلب از دست ترویست‌های جبهه النصره به طور کامل آزاد کرد.

ارتش سوریه 2 روستا را در استان ادلب آزاد کرد

ارتش سوریه به کمک نیروهای متحد خود دو روستا را در ریف شرقی استان ادلب از دست ترویست‌های جبهه النصره به طور کامل آزاد کرد.
ارتش سوریه 2 روستا را در استان ادلب آزاد کرد