اردبیلی‌ها بار دیگر شور حسینی را با شعور حسینی آمیختند/ طنین‌ ندای «هیهات منا الذله» در دارالارشاد

اردبیلی‌ها بار دیگر شور حسینی را با شعور حسینی آمیختند/ طنین‌ ندای «هیهات منا الذله» در دارالارشاد
اهالی استان اردبیل با حضور گسترده خود در عزاداری‌های ماه محرم، شور حسینی را با شعور حسینی آمیخته و طنین‌انداز ندای «هیهات منا الذله» در شهر دارالارشاد شدند.

اردبیلی‌ها بار دیگر شور حسینی را با شعور حسینی آمیختند/ طنین‌ ندای «هیهات منا الذله» در دارالارشاد

اهالی استان اردبیل با حضور گسترده خود در عزاداری‌های ماه محرم، شور حسینی را با شعور حسینی آمیخته و طنین‌انداز ندای «هیهات منا الذله» در شهر دارالارشاد شدند.
اردبیلی‌ها بار دیگر شور حسینی را با شعور حسینی آمیختند/ طنین‌ ندای «هیهات منا الذله» در دارالارشاد