اردوغان: اگر قدس را از دست دهیم نخواهیم توانست از مدینه و مکه حمایت کنیم

اردوغان: اگر قدس را از دست دهیم نخواهیم توانست از مدینه و مکه حمایت کنیم
رئیس جمهور ترکیه طی اظهاراتی درباره اقدام اخیر آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل، گفت که از دست دادن این شهر به معنای از دست دادن مکه مکرمه و مدینه منوره است.

اردوغان: اگر قدس را از دست دهیم نخواهیم توانست از مدینه و مکه حمایت کنیم

رئیس جمهور ترکیه طی اظهاراتی درباره اقدام اخیر آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل، گفت که از دست دادن این شهر به معنای از دست دادن مکه مکرمه و مدینه منوره است.
اردوغان: اگر قدس را از دست دهیم نخواهیم توانست از مدینه و مکه حمایت کنیم