اردوغان: برای لغو تصمیم آمریکا درباره قدس، به شورای امنیت شکایت می‌کنیم

اردوغان: برای لغو تصمیم آمریکا درباره قدس، به شورای امنیت شکایت می‌کنیم
رئیس جمهور ترکیه گفت برای لغو تصمیم آمریکا درباره قدس، ابتدا به شورای امنیت و سپس به اجلاس عمومی سازمان ملل شایت می‌کنند.

اردوغان: برای لغو تصمیم آمریکا درباره قدس، به شورای امنیت شکایت می‌کنیم

رئیس جمهور ترکیه گفت برای لغو تصمیم آمریکا درباره قدس، ابتدا به شورای امنیت و سپس به اجلاس عمومی سازمان ملل شایت می‌کنند.
اردوغان: برای لغو تصمیم آمریکا درباره قدس، به شورای امنیت شکایت می‌کنیم