اردوغان: برخی‎ها به دنبال بازترسیم منطقه هستند

اردوغان: برخی‎ها به دنبال بازترسیم منطقه هستند
رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه برخی کشورها به دنبال باز ترسیم منطقه خاورمیانه هستند، گفت: مناطق «عفرین»، «منبج»، «تل ابیض» و «القامشلی» سوریه را پاکسازی خواهیم کرد.

اردوغان: برخی‎ها به دنبال بازترسیم منطقه هستند

رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه برخی کشورها به دنبال باز ترسیم منطقه خاورمیانه هستند، گفت: مناطق «عفرین»، «منبج»، «تل ابیض» و «القامشلی» سوریه را پاکسازی خواهیم کرد.
اردوغان: برخی‎ها به دنبال بازترسیم منطقه هستند