اردوغان لغو تصمیم ترامپ در خصوص قدس را خواستار شد

اردوغان لغو تصمیم ترامپ در خصوص قدس را خواستار شد
رئیس‌جمهور ترکیه پس از صدور رأی غیرالزام‌آور اعضای سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت قدس شریف، از رئیس‌جمهور آمریکا خواست که از تصمیمش برای انتقال سفارت به قدس منصرف شود.

اردوغان لغو تصمیم ترامپ در خصوص قدس را خواستار شد

رئیس‌جمهور ترکیه پس از صدور رأی غیرالزام‌آور اعضای سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت قدس شریف، از رئیس‌جمهور آمریکا خواست که از تصمیمش برای انتقال سفارت به قدس منصرف شود.
اردوغان لغو تصمیم ترامپ در خصوص قدس را خواستار شد