ارومیه با 5.6 ریشتر لرزید

ارومیه با 5.6 ریشتر لرزید
دقایقی پیش ارومیه با قدرت 5.6 ریشتر لرزید.

ارومیه با 5.6 ریشتر لرزید

دقایقی پیش ارومیه با قدرت 5.6 ریشتر لرزید.
ارومیه با 5.6 ریشتر لرزید