از عروسک غول پیکر هلندی‌ها تا فیش حقوقی مدیران/ نگاهی به نمایش‌های دومین روز جشنواره تئاتر عروسکی

از عروسک غول پیکر هلندی‌ها تا فیش حقوقی مدیران/ نگاهی به نمایش‌های دومین روز جشنواره تئاتر عروسکی
نمایش‌های صحنه‌ای و فضای باز دومین روز از شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران-مبارک با استقبال به نسبت گرم تماشاگران اجرا شدند. حضور و گریه کودکان در چند نمایش ویژه بزرگسالان، از حواشی اجراهای دیروز بود.

از عروسک غول پیکر هلندی‌ها تا فیش حقوقی مدیران/ نگاهی به نمایش‌های دومین روز جشنواره تئاتر عروسکی

نمایش‌های صحنه‌ای و فضای باز دومین روز از شانزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران-مبارک با استقبال به نسبت گرم تماشاگران اجرا شدند. حضور و گریه کودکان در چند نمایش ویژه بزرگسالان، از حواشی اجراهای دیروز بود.
از عروسک غول پیکر هلندی‌ها تا فیش حقوقی مدیران/ نگاهی به نمایش‌های دومین روز جشنواره تئاتر عروسکی

اتوبیوگرافی