از پیشتازی کمدی‌ها تا استقبال از یک مستند

از پیشتازی کمدی‌ها تا استقبال از یک مستند
با اکران فیلم‌های جدید از دو هفته قبل، گیشه سینماها رونق بیشتری گرفته است و به نظر می‌رسد اکران «آینه بغل» می‌تواند رکوردی جدید در سینمای ایران به وجود بیاورد.

از پیشتازی کمدی‌ها تا استقبال از یک مستند

با اکران فیلم‌های جدید از دو هفته قبل، گیشه سینماها رونق بیشتری گرفته است و به نظر می‌رسد اکران «آینه بغل» می‌تواند رکوردی جدید در سینمای ایران به وجود بیاورد.
از پیشتازی کمدی‌ها تا استقبال از یک مستند