استفاده از لباس اسلامی شنا در شهر نیس فرانسه هم ممنوع شد

استفاده از لباس اسلامی شنا در شهر نیس فرانسه هم ممنوع شد
به دنبال اعلام ممنوعیت استفاده زنان مسلمان از لباس اسلامی شنا در چندین بخش فرانسه، مقامات شهر نیس نیز استفاده از این لباس شنا در سواحل این شهر را ممنوع اعلام کردند.

استفاده از لباس اسلامی شنا در شهر نیس فرانسه هم ممنوع شد

به دنبال اعلام ممنوعیت استفاده زنان مسلمان از لباس اسلامی شنا در چندین بخش فرانسه، مقامات شهر نیس نیز استفاده از این لباس شنا در سواحل این شهر را ممنوع اعلام کردند.
استفاده از لباس اسلامی شنا در شهر نیس فرانسه هم ممنوع شد

دانلود آهنگ آذری